Home

"Gezondheid is ons erfgoed, ons recht. Het is de complete, volledige eenheid van ziel, geest en lichaam; en dat is geen onbereikbaar ideaal, maar een ideaal dat verwezenlijkt kan worden op zo'n gemakkelijke en natuurlijke wijze dat velen van ons haar over het hoofd hebben gezien."

Drs. Edward Bach (1932)


Voor meer informatie over gezondheidsklachten, die ik kan helpen verlichten: klik hier

Voor meer gedetailleerde informatie over de door mij toegepaste therapieën: klik hier

Therapeute

Ik, Jacqueline Spoelstra - van den Brink, gehuwd en moeder van een zoon en dochter, ben ook uit een dal geklommen en heb hiervoor een zoektocht gemaakt naar de voor mij juiste therapieën. Gaandeweg werd mijn nieuwsgierigheid gewekt. En dit resulteerde erin, dat ik nu een erkend therapeute ben.

Ik heb hiervoor een 2-jarige opleiding voor voedingsconsulente gevolgd aan de Europese Academie te Maastricht, studeerde 3 jaar edu-kinesiologie, volgde de opleiding Chinese Voedingsleer en Tuina aan het Opleidingsinstituut Traditionele Chinese Geneeskunde te Antwerpen en Westerse Medische Basiskennis aan het opleidingsinstituut Qing Bai te Nijmegen. Verder ben ik Reiki-Master, volgde cursussen Psychognomie bij wijlen Annette Müller en Patho-Psychognomie bij heilpraktiker Karl-Heinz Raab.

Helpt bij

De door mij toegepaste therapieën geven verlichting bij de volgende gezondheidsklachten:

 • hoofdpijnen / migraine
 • bijholtenproblemen
 • oorsuizen
 • kortademigheid
 • huidaandoeningen
 • spier- en gewrichtsproblemen
 • darm- en maagstoornissen
 • vochtophoping
 • menstruele stoornissen
 • overgangsklachten
 • prostaatklachten
 • hoge en lage bloeddruk
 • vermoeidheid
 • gewichtsproblemen
 • slaapproblemen, angsten, overspannenheid, depressiviteit, rusteloosheid
 • eetverslavingen

Therapieën

De genoemde therapieën kunnen lichamelijke klachten van uiteenlopende aard geleidelijk verlichten of misschien wel geheel doen verdwijnen.

Deze therapieën kunnen bij volwassen, ouderen en kinderen worden toegepast.

LET OP: deze behandelingsmethoden vervangen niet de behandelingen van uw arts en/of specialist!

Acupressuur

Acupressuur is een zachte Chinese geneeswijze. Ze stimuleert de energiestromen in het menselijk lichaam en verbetert de zelfgenezende krachten. Door het drukken op bepaalde lichaamspunten (acupunctuurpunten) beginnen energieën weer te stromen; de krachtbalans in het lichaam wordt hersteld.

Het is een prachtig alternatief voor al degenen die naaldvrees hebben.

Deze therapie kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Tuina

Tuina wordt uitgesproken als "Twee Na" en betekent letterlijk "duwen" (Tui) en "vastpakken" (Na).

Deze chinese lichaamsmassage is een geheel van manuele technieken zoals het masseren van acupunctuur- en triggerpunten en het versoepelen van spieren en gewrichten.

Door deze technieken worden blokkades in de meridianen verdreven, de energie- en bloedcirculatie bevorderd, de functies van de interne organen en het zenuwstelsel gereguleerd, en de gewrichtsmobiliteit en de cellulaire structuren bevorderd.

Deze therapie kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Ooracupunctuur bij verslavingen (NADA)

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) is toevallig ontdekt door Dr. Wen, neurochirurg uit Hongkong, begin jaren '70. Dr. Michael Smith, psychiater aan het Lincoln Hospital in New York City, heeft de methode verder uitgetest en ontwikkeld. Inmiddels wordt deze behandelingsmethode in meer dan 40 landen toegepast.

NADA is ooracupunctuur bij verslavingen in zeer brede zin.
Ik richt mij op algemene en specifieke eetverslavingen.
Daarnaast heeft NADA een gunstig effect bij stress (maar ook bij een post traumatisch stress syndroom), depressie, slaapproblemen, angst en piekeren.

NADA kan ook preventief worden toegepast bij b.v. de hulpverleners zelf of ter voorkoming van een burn-out in een stressvolle baan.

Deze therapie kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Voedingsadviezen

Voeding is een natuurlijke en de primaire bron voor het in balans houden van ons lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn.

Eén gezond eetpatroon voor iedereen bestaat helaas niet. Ieder mens zit energetisch anders in elkaar. Dat is ook de reden dat een bepaald dieet bij de een wel werkt en bij de ander niet.

Het 'aanmeten' van een juist eetpatroon is dus een individuele kwestie. En zeker wanneer er sprake is van een lichamelijke en/of geestelijke onbalans.

Deze therapie kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Kinesiologie

Kinesiologie is de leer van de beweging. Het is een spiertestmethode om lichaam, geest en emotie weer in balans te brengen en te activeren.

In ons lichaam lopen niet alleen zenuwen en bloed- en lymfevaten, maar er lopen ook energiebanen oftewel meridianen (wetenschappelijk bewezen). In elke meridiaan zitten alle energieën. Deze energiestoming zorgt ervoor dat er een goed kontakt is tussen alle soorten cellen, organen en orgaansystemen van het lichaam.

D.m.v. eenvoudige technieken, bewegingsoefeningen, drukken en wrijven van lichaamsdelen activeert men de zelfgenezende krachten van het lichaam. Met deze methoden kan snel worden gereageerd op kleine ongemakken, klachten, voedingsproblemen, stress en onverwerkte emoties.

Het werkt zowel preventief als helend.

Deze therapie kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Bachbloemen

De Bachbloemen (genoemd naar Drs. Edward Bach) bestaan uit 38 tincturen op basis van bloemen en planten. Elk heeft specifieke eigenschappen om verschillende emotionele problemen aan te pakken.

Deze tincturen helpen u om beter om te gaan met de emoties in het dagelijkse leven, die u uit balans brengen. Ze helpen uw evenwicht te herstellen door u te ondersteunen bij het onder controle krijgen van uw emoties.

Biorelaxatie

Biorelaxatie-oefeningen zijn ontspanningsoefeningen. Het zijn eenvoudige oefeningen, die iedereen aan kan. Wanneer u zich deze oefeningen eigen maakt en deze regelmatig doet, zult u merken dat u van week tot week verandert. U merkt dat aan uw houding, uw bewegingen, uw concentratievermogen enz. En anderen zullen het aan uw gelaatsuitsdrukking zien.

Oorkaarsentherapie

De orginele Hopi-oorkaarsen worden gerekend tot de klassieke reinigingstherapieën en worden met succes gebruikt bij de vele problemen van hoofd en hals, zoals verkoudheid, oorsuizen, hoofdpijn en migraine. Ook kan het helpen bij het activeren van lokale bloedcirculatie, verwijderen van oorstoppen, losmaken van oorsmeer enz.

Het lymfesysteem en de stofwisseling kunnen mede beïnvloed worden door deze intensieve, aangename en pijnloze toepassing van plaatselijke warmte.

Ze worden ook gebruikt voor ontspanning en relaxatie bij zenuwachtigheid, hyperactiviteit en stress.(b.v. bij ADHD kinderen)

LET OP: deze therapie mag niet worden toegepast bij epilepsie en beschadigd trommelvlies!

Reiki

Reiki is het Japanse woord dat 'universele levensenergie' betekent. De kosmos is vol van deze eindeloze en onuitputtelijke energie. Het is dezelfde universele, oorspronkelijke en scheppende kracht en energiebron die ons allen in leven houdt. Reiki is de natuurlijke geneeskracht die in krachtige en geconcentreerde vorm door de handen van een Reiki-kanaal stroomt, de Reiki-ingewijden.

Tijdens de Reiki-behandeling wordt de eigen geneeskracht van het lichaam getriggerd, waardoor lichaam, geest en ziel in balans worden gebracht.

Orthomoleculair Suppletie Adviseur

Er wordt veel gecommuniceerd. Zowel buiten als binnen ons lichaam. Buiten ons lichaam vindt de communicatie plaats d.m.v. social media, televisie, radio, computers en verbaal en nonverbaal menselijk contact. Binnen ons lichaam zijn hier allerlei stofjes voor verantwoordelijk, die de mens via de voeding behoort binnen te krijgen. Helaas gebeurt dit niet altijd voldoende. Door tekorten kunnen allerlei lichamelijke klachten zo niet ziekten ontstaan.

Derhalve is het goed, gezien onze huidige levensstijl, om ons lichaam van tijd tot tijd te laten controleren op tekorten. Dit kan d.m.v. de Energetische Morfologische Bloedtest.

Deze therapie kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Energetische Morfologische Bloedtest

De EMB test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook bloedplaatjes (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben een meerwaarde voor onze praktijk.

Psychognomie

Psycho betekent geest en gnomie betekent uiterlijk. Psychognomie is een theoretische en praktische wetenschap die ernaar streeft, zonder voorafgaande kennis, een individu te onthullen, zowel in aanleg als in karakter. De bedoeling van psychognomie is het leren begrijpen van de medemens. De methode van psychognomie kan ook heel goed gebruikt worden bij iemands studie- en/of beroepskeuze.

Tarief

Welke specifieke combinatie van therapieën voor uw welbevinden van belang zijn, wordt via kinesiologie uitgetest. Hierdoor varieert de behandelingsduur van 30 minuten tot 2 uur.

Het tarief voor een behandeling tot 1 uur is € 50,--
Het tarief voor een behandeling tot 2 uur is € 70,--
Het tarief voor een EMB bloedtest (bloedafname d.m.v. vingerprik, analyse in laboratorium en nabespreking) is € 140,--

De consulten dienen bij voorkeur contant of via een bank-app betaald te worden.

Bent u verhinderd of wenst u uw afspraak te verzetten, dan kunt u dit tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak zonder kosten kenbaar maken. Indien u niet tijdig contact opneemt, wordt het
1-uurtarief in rekening gebracht.

Contact

Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak van maandag t/m vrijdag.

Praktijkadres:
Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra
Klingbemden 189
6441 KX Brunssum

Contact:
e-mail: info@natuurpraktijkjacquelinespoelstra.nl
tel: +31 (0)45 564 34 38
fax: +31 (0)45 564 46 88

Route:
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Voor meer info, klik hier

Openbaar vervoer:
Voor meer info, klik hier

Formulieren

De volgende formulieren kunnen gedownload worden door op de link te klikken:

Registraties

VBAG

VBAG staat voor 'Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde'. De VBAG is sinds 1984 een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Binnen de huidige wetgeving geeft het VBAG-lidmaatschap een kwaliteitsgarantie. Deskundigheid in een of meerdere natuurgeneeskundige geaccrediteerde vakopleiding(en) en de vereiste geaccrediteerde opleiding in de medische en psychosociale vakken op hbo-niveau, geeft na een positieve beoordeling recht op het VBAG-lidmaatschap.

Lidmaatschapsnummer: 21709018

RBCZ

De stichting 'Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg' (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren. RBCZ bewaakt de kwaliteit van de geregistreerden door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Licentienummer: 509733R

Autoriteit Persoonsgegevens

Het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Meldingsnummer: FG011100

Kamer van Koophandel Limburg

Dossiernummer: 53432819

Belastingdienst

BTW nummer: NL001371283B30

Wet en regelgeving

Onderstaand vindt u meldingen en procedures die wij binnen Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra in acht nemen. Deze zijn ook te vinden links in het uitrolmenu.

Klachtenprocedure

Stap 1. Neem contact op met uw therapeut

Als u een klacht heeft gelieve deze aan ons kenbaar te maken, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om deze samen met u op te lossen. U kunt uw klacht schriftelijk indienen per mail naar info@natuurpraktijkjacquelinespoelstra.nl of door een brief te sturen naar Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra, Klingbemden 189, 6441 KX Brunssum. Wanneer de klacht bij ons is binnengekomen nemen wij binnen 2 weken met u contact op.

Stap 2. De klachtfunctionaris van de VBAG (beroepsorganisatie)

Als u er samen niet uitkomt:
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

Inzet klachtenfunctionaris:
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Stap 3. Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten:
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen:
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

 • De cliënt (u bent de directe belanghebbende). Voor kinderen van gescheiden ouders jonger dan 16 jaar geldt dat beide ouders het klachtenformulier moeten ondertekenen;
 • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);
 • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;
 • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Stap 4. Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Organisaties die een datalek willen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen dat doen via het meldloket datalekken. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen van de Wbp.

Beschrijving datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens (van cliënt of medewerker) bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Persoonsgegevens omvatten niet alleen de informatie over een bepaalde persoon in geschreven tekst, maar ook in beeld en geluid. Het verwerken is een ruim begrip en bevat in ieder geval de volgende handelingen: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

In het geval van een datalek (ook als dat niet op de juiste manier gemeld wordt maar op een andere manier bij Autoriteit Persoonsgegevens bekend wordt) kan een boete opgelegd worden. Het is van het grootste belang om een lek onmiddellijk na constatering te melden!

Voorbeelden datalekken

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker, een klant ziet in een klantportaal de gegevens van iemand anders, een poststuk met persoonsgegevens komt niet aan bij de ontvanger of komt geopend terug, een e-mail met persoonsgegevens komt bij de verkeerde ontvanger terecht.

Wat betekent de meldplicht datalekken voor Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra?

Treedt er een informatiebeveiligingsincident op waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens dan kan Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra verplicht zijn een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit hangt af van de ernst van het datalek. In bepaalde gevallen moeten ook de betrokkenen (personen van wie u gegevens worden verwerkt) worden geïnformeerd. Ook hierbij hangt het van de ernst van het datalek af of Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra dit wel of niet moet doen. Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra hoeft de betrokkenen (de personen van wie Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.

Wanneer is het melden van een datalek niet nodig?

Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra mag de melding aan de betrokkenen eventueel achterwege laten als Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra passende technische beschermingsmaatregelen heeft getroffen, waardoor de gelekte persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk (bijvoorbeeld d.m.v. encryptie) zijn voor onbevoegden.

Werkwijze Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra bij constatering van een informatiebeveiligingsincident / datalek

Indien Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra het vermoeden heeft dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra passende maatregelen om dit te stoppen. Daarna verzamelt Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra zoveel mogelijk relevante informatie over het “mogelijke” datalek en noteert hierbij alle genomen maatregelen. Hierbij wordt er een dossier opgesteld die een bewaarplicht van minimaal 1 jaar heeft.

Wanneer Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra een signaal over een datalek van een externe partij ontvangt zal er een onderzoek gestart worden.

Aan de hand van dit schema stelt Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra vast of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moeten worden. Zie voor meer informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Melding huiselijk geweld of kindermishandeling

Onderstaand stappenplan wordt bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling gevolgd.

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast.

Stap 2: Collegiale consultatie

Bespreek de signalen met een deskundige collega of in een teamoverleg. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis. Leg de uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies vast in het cliëntdossier. Schrijf op met wie, wat en wanneer u dit besproken heeft.

Stap 3: Gesprek met de cliënt

Bespreek de signalen met de cliënt. Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een deskundige collega en/of Veilig Thuis.

Leg de cliënt het doel uit van het gesprek:

 • Beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
 • Nodig de cliënt uit om een reactie hierop te geven;
 • Kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en waargenomen.

Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, is alleen mogelijk als:

 • Er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn;
 • Als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het contact met u zal verbreken en dat de cliënt daardoor niet voldoende meer kan worden beschermd tegen het geweld.

Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van afwegingskader

Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt de aard en ernst van het huiselijk geweld en/of kindermishandeling, middels het afwegingskader. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. U kunt gebruik maken van risicotaxatie-instrumenten, indien deze in uw organisatie beschikbaar zijn.

Beantwoord de volgende vragen van het afwegingskader:

 1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
  Ja: Ga verder met afweging 2
 2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
  Nee: Ga verder met afweging 3
  Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
  Nee: Melden bij Veilig Thuis
  Ja: Ga verder met afweging 4
 4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
  Nee: Melden bij Veilig Thuis
  Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.
 5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
  Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
  Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.
  Raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis. Zij bieden ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over vervolgstappen.

Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp

U maakt de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en/of dat hulpverlening kan worden georganiseerd. Deze beslissing legt u vast in het dossier van de cliënt:

 • Informeer uw cliënt dat u contact opneemt met Veilig Thuis;
 • Meld uw vermoeden bij Veilig Thuis;
 • Sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;
 • Overleg bij uw melding met Veilig thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw cliënt en naastbetrokkenen zoals gezinsleden te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld;
 • Organiseer de noodzakelijke hulp en meld dit bij Veilig Thuis;
 • Volg de effecten van deze hulp;
 • Doe wederom een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.

Privacyverklaring

Wij zijn graag transparant en duidelijk over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Op deze pagina leest u hoe wij de persoonsgegevens verzamelen en voor welk doel wij ze gebruiken.

Over ons:

Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra
Klingbemden 189
6441 KX Brunssum
Kvk: 53432819

Toepasselijkheid:

Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website en alle personen die contact opnemen met Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra. Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de inhoud van deze verklaring.

Persoonsgegevens:

We verwerken (mogelijk) onder meer de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens. Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website of door naar ons te bellen of mailen).

Doelen:

Wij als Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra maken gebruik van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. De wet stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij is rechtmatigheid een belangrijk uitgangspunt. Natuurpraktijk Jacqueline Spoelsta verwerkt persoonsgegevens alleen als een van de grondslagen van toepassing is die in de wet worden genoemd.

Bewaringstermijn:

De wettelijke bewaartermijn voor gegevens van cliënten is op 20 jaar gesteld. Deze termijn gaat in op het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.  In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.
Voor kinderen is het gebruikelijk dat deze termijn gaat lopen op het moment dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat het dossier van minderjarigen in de regel tot het 34e levensjaar van de cliënt moet worden bewaard. Na 20 jaar moet Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra het dossier vernietigen.

Verstrekken aan derden:

Bij onze dienstverlening maken wij ook gebruik van de diensten van andere partijen. Met deze bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We delen uw gegevens met onder meer de volgende derden:

 • Hosting provider van deze website
 • Mailservers
 • Boekhouder
 • Boekhoudsysteem

Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra verstrekt in principe geen gegevens aan derden mits dit schriftelijk door de cliënt wordt gevraagd. Denk hierbij aan het overdragen van het dossier aan een ander therapeut/arts.

Beveiliging:

We hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verkrijging.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@natuurpraktijkjacquelinespoelstra.nl


Uw rechten

Inzage, correctie en verwijdering:

U hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar info@natuurpraktijkjacquelinespoelstra.nl of een brief te sturen naar het volgende adres:
Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra
Klingbemden 189
6441 KX Brunssum

Recht op bezwaar:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens hier niet meer voor gebruiken.

Toestemming intrekken:

Als we uw persoonsgegevens voor een bepaald doel hebben gekregen middels uw toestemming, dan kunt u deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Klachten:

Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Bent u niet tevreden over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming, namelijk Jacqueline Spoelstra. Zij is te bereiken via info@natuurpraktijkjacquelinespoelstra.nl.

Externe links:

Op de website van Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra wordt gelinkt naar websites van derden. Door op deze links te klikken gaat u naar een andere website. Raadpleeg dan ook de privacyverklaring van de betreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Aanpassen privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen:

Als u vragen heeft over ons privacy beleid of over uw privacy, neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer 045-5643438 of per mail info@natuurpraktijkjacquelinespoelstra.nl.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut/praktijk: Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra onder leiding van Jacqueline Spoelstra.
 2. De patiënt/cliënt: de wederpartij van de praktijk NATUURPARKTIJK JACQUELINE SPOELSTRA
 3. Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van suppleties, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/natuurgeneeskundige in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut / natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt € 50,-- per consult verschuldigd. Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd en binnen 24 uur voor aanvang van het consult € 50,-- per consult verschuldigd. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten. De therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten c.q. losse verrichtingen, supplementen, zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan. Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut/natuurgeneeskundige volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut/natuurgeneeskundige te betalen. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult. Beperkt tot maximaal de dekking van de betreffende verzekering.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
 6. De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.
 7. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut/natuurgeneeskundige zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Maastricht bevoegd.

Bijgewerkt: januari 2018

Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

 1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;
 2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;
 3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website;
 4. Natuurpraktijk Jacqueline Spoelstra is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;
 5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsprobleem. U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.